top of page
web-zgoraj11.jpg
CENTRAL ŠENTJAKOBSKA PATH

23.7. until 27/07/2020 – 28 pilgrims

21.7. until 25/07/2019 – 22 pilgrims

21.7. until 25/07/2018 – 20 pilgrims

21.7. until 25/07/2017 – 30 pilgrims

28.7. until 29/07/2016 – 28 pilgrims (from Ljubljana to Trieste)  

20.8. until 22 August 2016 – 10 pilgrims (from Slovenska vasi to Ljubljana)

23.7. until 27/07/2015 – 25 pilgrims

21.7. until 25/07/2014 – 18 pilgrims

21.7. until 25/07/2013 – 19 pilgrims 

21.7. until 25/07/2012 – 33 pilgrims

21.7. until 25/07/2011 – 12 pilgrims

25.7. until 29/07/2010 – 5 pilgrims (blessing and opening of the path)

VIŠARSKA JACOB'S PATH

5.6. until 7 June 2020 – 22 pilgrims

31.5. until 2 June 2019 – 23 pilgrims

1.6. until June 3, 2018 – 20 pilgrims

2.6. until June 4, 2017 – 30 pilgrims

23.8. until August 25, 2016 – 27 pilgrims

2.6. until June 4, 2015 – 18 pilgrims

5.9. until 7/9/2014 – 11 pilgrims

14.8. until 16.8.2013 – 9 pilgrims

5/9/2012 – 10 pilgrims (blessing and opening of the path)

JACOB'S WAY OF PREKMURIA-STYRIA

20.8. until 23/08/2020 – 29 pilgrims

16.8. until 19.8.2019 – 26 pilgrims

17.8. until August 20, 2018 – 20 pilgrims

17.8. until August 20, 2017 – 17 pilgrims

24.7. until 27/07/2016 – 28 pilgrims

27/07/2014 – 13 pilgrims (blessing and opening of the path)

CYCLING AROUND KOČEVSKA

19/09/2020 - 40 pilgrims

ROUTE: Kočevje, Banja Loka, Castle Kostel, Dol ob Kolpa, Predgrad, Kočevje

 

15/09/2019 – 33 pilgrims

ROUTE: Kočevje, Kočevska Reka, Škrilj bunker, Koče, Gotenica, Rakitnica, Kočevje

 

23/09/2018 - 35 pilgrims

ROUTE: Kočevje, Rožni studenec, source of the river Rinže, Dolenja vas, Ribnica, Nova Štifta, Breže, Ribnica, Kočevje 

 

17/09/2017 – 23 pilgrims

ROUTE: Kočevje, Novi Lazi, Kočevska Reka, Borovec, Strma Reber, Osilnica, Petrina, Fara

 

24/09/2016 – 37 pilgrims

ROUTE: Kočevje, Željnske jame, Dvor, Žužemberk, Dobrnič, Zaplaz nad Trebnje

 

26/09/2015 – 21 pilgrims

ROUTE: Kočevje, Kočevski Rog - cemetery under Krenom, Žaga Rog, Rajhenavska jelka, Rajhenav, Koprivnik, Laze pri Onek, Kočevje 

 

28/09/2014 – 21 pilgrims

ROUTE: Kočevje, Mozelj, Brezovica, Stari trg ob Kolpa, Dragatuš 

 

15/09/2013 – 20 pilgrims

ROUTE: Kočevje, Morava, Ajbelj, Banjaloka, Gornja Briga, Borovec, Lovski dom Ravne, Kočevska  River, Štalcerji, Kočevje 

bottom of page