top of page
web-zgoraj3.jpg
Vse štiri kolesarske Jakobove poti- zemljevid.JPG

SLOVENSKA JAKOBOVA POT, DEL EVROPSKE KULTURNE POTI

CAMINO SLOVENIJA

SLOVENSKA JAKOBOVA POT DEL EVROPSKEGA CAMINA

 

Evropski zemljevid Jakobovih poti in zemljevid španskih poti do znamenitega mesta Santiago de Compostela na severozahodu Španije so v srednjem veku vodile poti iz vseh delov Evrope, kar je razvidno iz zemljevidov tistega časa. Ob starih rimskih in novih cestah so za romarje zgradili gostišča,  cerkve, kapele, trdnjave, mostove… Ob Caminu so nastala tudi nova mesta. Že v srednjem veku je bil Camino steber povezovanja in združevanja evropskih držav in narodov. Svet Evrope je leta 1985 proglasil to edinstveno pot po severni Španiji za prvo kulturno pot združene Evrope in zato tudi znatno finančno podpira gradnjo in obnovo prenočišč (refugijev/albergov) za romarje (peregrine) in vzdrževanje same poti. 

evropski zemljevid.jpg

EVROPSKE POTI, KI SO V SREDNJEM VEKU VODILE V KOMPOSTELO  

tabla_Jakobova pot_2010 Ljubljana_m.jpg

Člani Društva prijateljev poti sv. Jakoba v Sloveniji, ki so romali po španskem Caminu, so si ob vrnitvi domov zastavili vprašanje, kje so v srednjem veku potekale romarske poti skozi slovensko deželo proti daljni Komposteli. Nekaj let po ustanovitvi društva so pričeli z raziskovanjem. Poiskali so cerkve, posvečene sv. Jakobu Starejšemu v Sloveniji. Osnova za začrtanje poti pa je bil Mednarodni vodnik evropskih poti, ki je bil izdan v okviru programa kulturnih poti Sveta Evrope v Parizu leta 2002. Ta navaja tudi pot skozi Slovenijo, ki vodi iz Zagreba do Parme. Člani društva so poiskali poti in steze in po večletnem delu na terenu označili tri veje Jakobove poti, ki v skupni dolžini 750 km tvorijo tako imenovani slovenski Jakobov križ. Ob pešpoti je kolesarska sekcija društva trasirala in označila Slovensko kolesarsko Jakobovo pot. Šentjakobska ali osrednja peš in kolesarska pot je bila vrisana v slovenski zemljevid leta 2010, Višarska pot leta 2012 in Prekmursko-štajerska leta 2014. Slovenska Jakobova pot je tako ponovno postala del sodobnega evropskega Camina.   

Od leta 2021 je skrbnik Jakobove kolesarske poti samostojno Društvo kolesarska Jakobova pot Slovenija - Camino, ki je leta 2022 strasiralo in označilo še četrto, Belokranjsko-kočevsko Jakobovo kolesarsko pot.

IMG_20200823_190506.jpg

Evropske poti, vodnik, Pariz 2002

france.jpg
bottom of page